Det Moderne Liv

Det moderne menneske er underlagt mangfoldige forpligtelser, hvortil det egentlig ikke er skabt.

En dagligt voksende informationsmængde. Større og større krav erhvervsmæssigt og i familielivet. Ønsket om at leve op til samfundets forestillinger om det “gode liv”.

Alt dette medvirker til en knapt mærkbar og dog stadigt voksende utilfredshed og disharmoni, som så medfører kropslig, åndelig, og sjælelig utilpashed.

Dette er årsagen til den stigende mængde af tilfælde af udbrændthed, depressive tilstande, psykisk ustabilitet, og fysisk udmattelse.

Følgerne heraf er specielt for virksomheder tydeligt mærkbare: Stigende fravær hos medarbejderne, og en stedse faldende produktivitet.

At bryde denne smertefulde og drænende onde cirkel, og gennemføre en løsning som hjælper alle involverede parter, syntes at være mere nødvendig idag end nogensinde før.

Mindfulnessseminarer for Firmaer

Mindfullnessseminarer for Firmaer

Om Mig

Im Mig

 Workshops og Priser

Workshops og Priser